Støtt oss med

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

Trening

Treningsansvarlige 2017

Ansvarlige for treninger i 2017 er registrert i kalender.

Evt bytte av dato for trening avtales innbyrdes og varsles treningskoordinator på reve.karting.trening@outlook.com

Oppgaver for treningsansvarlig - gokart og bil                           

Holde åpent i fastsatt treningstid

Kart - Tirsdager kl 17.00 til 20.00

Kart - Lørdager kl 10.00 til 16.00

Bil - Etter avtale med Baneutleie koordinator 

Kode til dørlås fås ved henvendelse til treningskoordinator.

Foreta innsjekk
Føre protokoll for trening. (Alle klasser skal føres på egne/nye skjema for hver treningsdag.)
Kontrollere alle lisenser som må være gyldige.

Kontrollere at treningsavgift er betalt eller eventuelt kreve betaling.

Treningsavgift skal være betalt før det er lov å kjøre på banen. Se reglement.

Dersom en fører ikke har lisens/debutantkort må det løses engangslisens som koster kr 75.- pr dag.
I følge reglemang for testkjøring, ref. kartsportboken.

Sjekk at førstehjelpsutstyr og båre er på plass.
Dette er plassert i på hyllen i tårnet samt i lagerrom.

Gjennomfør trening
Kart:
       Del opp i klasser.
       Kjør de forskjellige klassene i 15-20 min i hver omgang.
Bil:
       Avtal kjørebehov med førere
       Pass på avsperring mot publikum i depot, Se eget regelverk for biltrening.
       Eventuell grus og stein på banen skal fjernes etter kjøring 

Gi påtale til fører og foresatt om noen kjører ureglementert. 
Det skal kjøres sakte i depot. !

Det skal alltid være minst en myndig person i tårnet som overvåker kjøringen og styrer lysanlegget.

Det er viktig at nye førere og førere som er usikre får kjøre for seg selv om de ønsker det.
Nye førere må også instrueres om på og avkjørings rutiner ved trening.

Rydding.
Det skal ryddes i depotområdet etter trening.
Samle tomme flasker og sett disse i kasser i lager under kaffe.
Bossdunker skal tømmes i bosscontainer.
Det skal ryddes i toaletter og boss skal tømmes i bosscontainer.

Gi informasjon til nye folk som kommer til banen.
Dersom det kommer nye folk som er interessert i sporten vår så gi så god informasjon som mulig.
Dersom det kommer nye folk til banen som ønsker å bli medlemmer så kan du be dem fylle ut skjema for persondata. (Skjemaet legges i postkassen ved kontoret.)

Fylle ut regnskapsbilag etter trening, Legg skjema og penger i postkassen ved kontoret.

Slukke lys og skrue ned eventuell varme.
Sjekke og låse dører og vinduer.
Låse porten.

 

Ved ulykke:

Stans treningen.

Gi førstehjelp.

Kontakt om nødvendig lege/ambulanse – Telefon 113.

Gi beskjed til formann

Gi melding til politi – Telefon 02800.

Skriv rapport om hendelsesforløpet.

Gi beskjed til foresatte/pårørende om de ikke er på banen.