Støtt oss

Besøksadresse: Nordsjøvegen 710, 4352 Kleppe
Postadresse: Postboks 31, 4358 Kleppe
Kontonr. 3290 07 70749.

VM Haugesund 7 september 2013

I forbindelse med Vestlandsmesterskapet 7. september i Haugesund inviteres de viktigste utøverne (treningscadetti) til å kjøre oppvisning (pass á 10 min) før trening, heat og finaler i klasse Formel Cadetti, med unntak av pass før tidkjøring.

Treningscadetti inviteres også til førermøte kl 10.30 og ekstra gjennomgang av gjennomføringen i etterkant sammen med debutantene.

Treningsavgift for treningscadetti er kr 300,- inklusiv mat og drikke etter løpet er ferdig.

Elektronisk påmelding for treningscadetti og de øvrige klassene gjøres her:     
Siste frist for påmelding er 2 september 2013.

Dekk kan bestilles hos Lietech: f.lie@online.no , mob.nr: 97718319

Tilleggsregler 

Tidskjema 

 Påmeldinger: